พัฒนาการเด็ก

พัฒนาการเด็ก ตามช่วงวัย

พัฒนาการเด็ก เป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนและมีหลายด้านที่ต้องพิจารณา พัฒนาการ (Development)  คือการเติบโตและเรียนรู้ที่รวดเร็วในช่วงแรกของชีวิต ดังนั้นการเข้าใจและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กควรทำอย่างใส่ใจพัฒนาการของเด็กประกอบด้วยด้านต่างๆ ได้แก่: พัฒนาการเด็ก 4 ด้าน

 1. พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว
 2. พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา
 3. พัฒนาการด้านการเข้าใจและการใช้ภาษา
 4. พัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม

การสนับสนุนและการส่งเสริมพัฒนาการเหล่านี้ในเด็กสามารถทำได้โดยการให้ความรักและการดูแลอย่างเหมาะสม การเตรียมสภาพแวดล้อมที่เป็นสิ่งสร้างสรรค์และการเรียนรู้ การสนับสนุนและการกล่าวปลั๊กและการฉลาดในการติดต่อสังคม และการสนับสนุนให้เด็กมีโอกาสทดลองและสำเร็จในการกระทำต่างๆ

การเลี้ยงลูกในปัจจุบัน  โดยเฉพาะคุณพ่อคุณ แม่มือใหม่ ที่เลี้ยงเด็กทารกเป็นครั้งแรก ถือเป็นประสบการณ์ที่ท้าทายและมีความสุขไปพร้อม ๆ กัน เนื่องจากเด็กในแต่ละช่วงวัยมีพัฒนาการที่แตกต่างกันตั้งแต่เด็กทารกแรกเกิดไปจนถึงวัยรุ่น พัฒนาการของเด็กได้รับอิทธิพลจากพันธุกรรมและสภาพแวดล้อม ดังนั้นการเลี้ยงดูเด็กในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม จะทำให้เด็กพัฒนาศักยภาพตามพันธุกรรมได้อย่างเต็มที่ ซึ่งเราสามารถแบ่งพัฒนาการของเด็ก ได้ดังนี้

พัฒนาการเด็ก แรกเกิด จนถึง 1 เดือนแรก

ตั้งแต่ เด็กแรกเกิด จนถึง 1 เดือนแรก เป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้คุณพ่อคุณแม่และลูกน้อย เด็กในวัยนี้จะมีแค่การกิน นอน ร้อง ถ่าย การเคลื่อนไหวของเด็กวัยนี้จะเป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ เช่น สะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงดัง ขยับศีรษะเมื่อมีคนลูบแก้ม กำนิ้วมือหรือนิ้วเท้าเมื่อมีสิ่งของวางบนฝ่ามือหรือฝ่าเท้า ซึ่งในระยะนี้ เด็กจะสามารถเห็นสิ่งของที่อยู่ใกล้ ๆ เช่น ใบหน้าของคุณพ่อ คุณแม่ จำกลิ่นบางอย่างได้ ยิ้มและร้องไห้เพื่อสื่อการถึงความต้องการ ดังนั้นคุณพ่อ คุณแม่ ต้องคอยใส่ใจเป็นพิเศษว่าเสียงร้องของลูกน้อยหมายความว่าอะไร เพื่อที่จะตอบสนองได้อย่างเหมาะสม และนอกจากนี้ควรสบตา มองหน้า พูดคุยกับลูกในเวลากลางวันเพื่อให้เด็กตื่นอย่างสดชื่นและช่วยพัฒนาทางด้านภาษาให้กับลูกน้อย พัฒนาการเด็ก1เดือน

พัฒนาการเด็ก

พัฒนาการเด็ก ทารก 1-12 เดือน

 • เด็กทารก ที่มีอายุระหว่าง 1-12 เดือน จะเริ่มแสดงออกถึงพัฒนาการใหม่ ๆ
  เมื่อเด็กมีอายุ 3-6 เดือน เด็กจะสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของศีรษะ ตั้งศีรษะนิ่ง คอไม่อ่อนพับไปมา (sit with head steady) พลิกคว่ำ หงายได้ จดจำใบหน้าของคุณพ่อ คุณแม่ และคนใกล้ชิดได้ พัฒนาการเด็ก3เดือน
 • พัฒนาการเด็ก6เดือน เด็กจะเริ่มพูดอ้อแอ้เมื่อมีอายุ 6-9 เดือน และรับรู้ชื่อของตัวเองและคำง่าย ๆ ที่คุณพ่อ คุณแม่ใช้บ่อย ๆ
 • พัฒนาการเด็ก8เดือน เมื่ออายุ 7-12 เดือน เด็กจะเริ่มพัฒนาทักษะทางด้านร่างกายโดยสามารถคลาน เกาะยืน เดินได้เอง หยิบสิ่งของด้วยนิ้วโป้งและนิ้วชี้ได้ คุณพ่อ คุณแม่ สามารถให้ของเล่นที่เหมาะสมเพื่อกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของเด็ก พัฒนาการเด็ก9เดือน และระยะนี้เป็นช่วงของการสร้างความไว้ใจ คุณพ่อ คุณแม่ควรสอนให้ลูกเรียนรู้ที่จะไว้ใจโดยการตอบสนองต่อความต้องการของลูกทันทีอย่างเหมาะสม เพื่อให้ลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มั่นคงทางอารมณ์

วิธีส่งเสริมพัฒนาการเด็กในแต่ละเดือน

1-3 เดือน

การจับตาและพูดคุยกับเด็ก: การเสริมสร้างการติดต่อด้วยเสียงพูดและคำพูดอ่อนๆ พัฒนาการเด็ก2เดือน

การเล่นกับของเล่นที่สอดคล้องกับอายุ: เช่น ของเล่นที่สีสันและมีเสียงร้องเพลง.

4-6 เดือน

การส่งเสริมการค้นพบ: ให้เด็กได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ อย่างปลอดภัย เช่น การเล่นน้ำ, การลองเริ่มเคลื่อนไหว. พัฒนาการเด็ก4เดือน

การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย: การตรวจสอบสิ่งที่เด็กสามารถเข้าถึงและความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม. พัฒนาการเด็ก5เดือน

7-9 เดือน

การส่งเสริมการเคลื่อนที่: ให้เด็กมีโอกาสลอยตัว, คลื่นตัว, หรือถีบเท้า และให้เกิดโอกาสในการเคลื่อนที่.

การส่งเสริมการสนับสนุนจากผู้ปกครอง: การให้การสนับสนุนในการเรียนรู้และการเคลื่อนไหว พัฒนาการเด็ก7เดือน

10-12 เดือน

การส่งเสริมการเรียนรู้: ให้เด็กมีโอกาสสำรวจสิ่งต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อม เช่น การลองสัมผัสสิ่งของ, การเรียนรู้จากการเล่น. พัฒนาการเด็ก10เดือน

การส่งเสริมความสัมพันธ์: ให้เด็กมีโอกาสเล่นร่วมกับเพื่อนร่วมเล่น และสร้างความสัมพันธ์ที่มีการสื่อสาร พัฒนาการเด็ก11เดือน

พัฒนาการเด็กวัยเตาะแตะ ช่วงอายุ 1-3 ขวบ

เด็กวัยเตาะแตะ ช่วงอายุ 1-3 ขวบ เป็นช่วงอายุที่เด็กเริ่มเป็นตัวของตัวเอง ไม่ชอบให้ใครมาบังคับ เป็นวัยที่มีพัฒนาการทางด้านร่างกายสมองและอารมณ์อย่างรวดเร็ว เด็กจะมีพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดใหญ่โดยสามารถปีนป่าย โยนรับลูกบอลได้ กระโดดอยู่กับที่ และนอกจากนี้ในช่วง 2-3 ขวบ เด็กจะมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก สามารถใช้นิ้วและแขนได้ดีขึ้น เช่น ใช้ช้อนส้อมกินอาหารด้วยตัวเอง สามารถขีดเขียนแบบง่าย ๆ สมองเด็กเติบโตมากขึ้น สามารถเรียนรู้เรื่องซับซ้อนได้มากขึ้น ปฏิบัติตามคำสั่งง่าย ๆ ได้ ช่วงนี้จึงเป็นช่วงระยะเวลาที่สำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นวัยที่สมองของเด็กพัฒนาได้มากที่สุดและรวดเร็วที่สุดกว่าช่วงอื่น ๆ ในชีวิต คุณพ่อ คุณแม่จึงควรกระตุ้นให้ลูกสำรวจสิ่งใหม่ ๆ และให้ลูกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อสร้างความมั่นใจในตัวเองให้แก่ลูก พัฒนาการเด็ก 1 ขวบ

วิธีส่งเสริมพัฒนาการเด็กในช่วงวัยเตาะแตะ

ส่งเสริมการเคลื่อนไหว

การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยให้เด็กเดินเองหรือกระโดดเองได้ การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

การเล่นเกมที่ใช้การเคลื่อนไหว เช่น การโยกตัว, การเดินเร็ว

ส่งเสริมทักษะการใช้มือและตา

การให้ของเล่นที่ส่งเสริมให้เด็กใช้มือในการทำงาน และใช้สายตาในการสังเกต.

การเล่นเกมสำหรับการสังเกตสิ่งต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อม เช่น การหาของซ่อน. พัฒนาการเด็ก 2 ขวบ

ส่งเสริมการเรียนรู้และการสื่อสาร

การพูดคุยกับเด็กอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ภาษาง่าย ๆ และแสดงความสนใจ.

การให้เรื่องราวที่น่าสนใจและการอ่านหนังสือเล่มเล็ก.

ส่งเสริมการสังคม

การออกไปเล่นร่วมกับเพื่อนในสวนสาธารณะหรือกิจกรรมที่เน้นการสังคม.

การให้เขามีโอกาสเรียนรู้การแบ่งปันและการให้.

พัฒนาการเด็ก

พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน

เด็กก่อนวัยเรียน ในวัย 3-5 ปี พัฒนาการเด็ก 3 ขวบ เด็กจะสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นเล็กน้อย มีทักษะทางด้านร่างกายเพิ่มมากขึ้น เช่น สามารถกระโดดไปมายืนขาเดียว เริ่มกระโดดขาเดียว แต่งตัวเองได้ นอกจากนี้ยังสนใจในการเรียนรู้และลองทำสิ่งใหม่ ๆ พยายามสร้างความสัมพันธ์และเล่นกับเด็กคนอื่น ๆ พูดคุยหรือสนทนายาว ๆ กับผู้อื่นได้ ซึ่งเด็กในวัยนี้จะชอบพูดคุยและชอบซักถามในทุก ๆ เรื่อง ดังนั้นคุณพ่อ คุณแม่จึงควรหมั่นพูดคุยกับลูกเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษา เด็กในวัยนี้เป็นวัยที่เริ่มหัดอ่านหนังสือ เป็นวัยที่มีจินตนาการสูง คุณพ่อ คุณแม่ควรสนับสนุนให้เด็กใช้จินตนาการอย่างเหมาะสม เช่น มีของเล่นที่ใช้เล่นบทบาทสมมติได้ การทำกิจกรรมเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างความคิดริเริ่มและความมั่นใจให้กับเด็ก ช่วยให้เด็กใช้พลังงานที่มีอยู่ในตัวอย่างมากมายในเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียน

วิธีส่งเสริมพัฒนาการเด็กในช่วงวัย 3-5 ปี

ส่งเสริมทักษะทางกายภาพ

การให้เวลาเล่นและการเคลื่อนไหว: สร้างสภาพแวดล้อมที่เด็กสามารถเล่นและเคลื่อนไหวอย่างอิสระ.

การสนับสนุนกิจกรรมที่ใช้การเคลื่อนไหว: สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมที่ต้องใช้ทักษะทางกายภาพ เช่น การปั่นจักรยาน. พัฒนาการเด็ก 4 ขวบ

ส่งเสริมการเรียนรู้และการสื่อสาร

การสอนอย่างเป็นสนุก: ใช้การเรียนรู้ผ่านการเล่นและกิจกรรมที่สนุกสนาน ทำให้เด็กรู้สึกสนุกและตื่นเต้นในการเรียนรู้.

การสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้: ให้เด็กเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เช่น หนังสือเล่มเล็ก ซีดีการเรียนรู้.

ส่งเสริมการสังคม

การสนับสนุนการเล่นร่วมกับเพื่อน: สร้างโอกาสให้เด็กได้เล่นร่วมกับเพื่อนในกิจกรรมที่สนุก.

การสนับสนุนทักษะทางสังคม: สอนเด็กเกี่ยวกับการแบ่งปัน การรับผิดชอบ และการเล่นกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม.

พัฒนาการเด็ก

พัฒนาการเด็กวัยเรียน

เด็กวัยเรียน เด็กในวัย 5-12 ปี เป็นช่วงเวลาสำคัญของเด็กในการเรียนรู้ทักษะชีวิต สมองของเด็กพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทักษะการใช้กล้ามเนื้อพัฒนาอย่างเต็มที่ คุณพ่อ คุณแม่จึงควรหากิจกรรมให้ลูกได้ปลดปล่อยพลังงานวิ่งเล่น ออกกำลังกาย สังเกตว่าลูกสนใจกีฬาประเภทไหน เพื่อให้ลูกได้ออกกำลังกายทุกวัน นอกจากนี้เด็กจะสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นและให้ความสำคัญต่อกลุ่มทางสังคม ควรส่งเสริมให้ลูกได้เรียนรู้ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง เด็กจะเริ่มเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นและรู้สึกภูมิใจเมื่อทำสิ่งใดสำเร็จ สำหรับพัฒนาการทางด้านสมอง เด็กวัยนี้สามารถที่จะคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น คุณพ่อ คุณแม่อาจปล่อยให้ลูกได้ตัดสินใจเองบ้าง เพื่อให้ลูกได้รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง พัฒนาการเด็ก 5 ขวบ

วิธีส่งเสริมพัฒนาการเด็กในช่วงวัย 5-12 ปี

ส่งเสริมทักษะทางกายภาพ

การสนับสนุนกิจกรรมการออกกำลังกาย: สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เช่น การเล่นกีฬา, การเดินปีนเขา. พัฒนาการเด็ก 6 ขวบ

ส่งเสริมการเรียนรู้และการสื่อสาร

การสนับสนุนการอ่านและเขียน: สร้างการอ่านในบ้าน โดยอ่านเรื่องราวร่วมกัน และสร้างสถานการณ์ที่เด็กสามารถเขียนได้

การสนับสนุนการสังเกตและการสืบค้น: สนับสนุนให้เด็กสนใจและสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว และให้สิ่งของที่เรียนรู้จากการสืบค้น.

ส่งเสริมการสังคมและอารมณ์

การสนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับสังคม: ให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นสังคม การแบ่งปัน และความรับผิดชอบ.

การสนับสนุนทักษะทางสังคม: สอนเด็กวิธีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างสัมพันธ์และยืนหยัด

 

เพื่อการเติบโตที่เหมาะสมกับวัยและเพื่อที่เด็ก ๆ จะสามารถช่วยเหลือตนเองและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุขในช่วงขวบปีแรก ๆ ของชีวิตเด็กจะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญต่อพัฒนาการทางด้านสมองของเด็กมากที่สุด การดูลูกรักอย่างเหมาะสมจะทำให้เด็กเติบโตอย่างมีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีความรับผิดชอบและประสบความสำเร็จในชีวิต แต่อย่างไรก็ตามในทุก ๆ ช่วงเวลาของชีวิตเด็ก เด็กจะต้องการความรัก ความอบอุ่น การตอบสนอง ความเข้าใจและคำแนะนำจากพ่อแม่หรือคนใกล้ชิด

FAQ: พัฒนาการเด็ก

 1. เด็กวัยไหนคือช่วงวัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และพัฒนาต่าง ๆ อย่างมากที่สุด?

ช่วงเวลาที่เด็กมีการพัฒนาทักษะต่าง ๆ อย่างมากที่สุดคือช่วงวัยก่อนวัยเรียน หรือวัยประถมเล็ก ซึ่งอยู่ระหว่าง 5-12 ปี ในช่วงนี้เด็กมีความเข้าใจและความกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้น

 1. การสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กในช่วงวัยไหนมีความสำคัญ?

การสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กมีความสำคัญตั้งแต่เด็กอยู่ในช่วงวัยทารกไปจนถึงวัยเด็กเล็กและวัยเรียน แต่สำคัญมากที่สุดคือช่วงวัยก่อนวัยเรียน (5-12 ปี) เนื่องจากเด็กมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้และมีความกระตือรือร้นในการสืบค้นสิ่งใหม่ ๆ

 1. การเล่นมีบทบาทอย่างไรในการพัฒนาของเด็ก?

การเล่นเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาของเด็ก ช่วงวัยเด็กเล็กถึงวัยเรียนเป็นช่วงเวลาที่เด็กมีการเรียนรู้ผ่านการเล่น การเล่นช่วยให้เด็กพัฒนาทักษะทางกายภาพ สติปัญญา สังคม และอารมณ์ การสนับสนุนและสร้างสถานการณ์การเรียนรู้ผ่านการเล่นมีประโยชน์มาก

 1. การส่งเสริมพัฒนาการเด็กต้องทำอย่างไร?

การส่งเสริมพัฒนาการเด็กต้องทำผ่านการสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสม ให้โอกาสในการเล่นและสำรวจสิ่งใหม่ ๆ สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ สนับสนุนทักษะทางกายภาพ สติปัญญา สังคม และอารมณ์ และส่งเสริมคุณภาพการสังคม

 1. ควรติดตามพัฒนาการเด็กอย่างไร?

ควรติดตามพัฒนาการเด็กโดยการสังเกตและบันทึกความก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของเด็ก คุณควรสนับสนุนให้เด็กมีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่าง ๆ ในช่วงวัยที่เหมาะสม หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาเด็ก